,,Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się".
1. Nie mów: „Mnie nie ma na polu bitwy. Walka to nie dla mnie”. Kiedy ignorujesz Wroga, on zwycięża. On uwielbia sprawiać, żebyśmy za wszystko winili siebie, czuli się zranieni, podejrzliwi, mieli do siebie pretensje.

2. Zły atakuje kapłanów, małżonków, rodziny, niszczy wszystko, co jest miłością pochodzą od Boga.

3. Wróg przede wszystkim chce zakłócić twoją łączność z Kwaterą Główną. Poświęć więcej czasu na modlitwę, a zobaczysz jak on cię zacznie atakować.

4. Kiedy Zły atakuje Jezusa na pustyni atakuje Go w jego tożsamość: „Jeśli jesteś Synem Bożym”. Udowodnij to. On uderza w twoją tożsamość: „Udowodnij że, jesteś dzieckiem Boga. Jesteś nikim, zerem, pozerem, łamagą, brzydki, odrażający….” Nie słuchał tych kłamstw.

5. Szatan zna nasz życiorys, zna nasze słabości, zranienia. Rzuca myśl albo pokusę w nadziei, że złapiemy przynętę.

6. Kiedy doświadczamy ataku Wroga, musimy trzymać się prawdy. Bronić nasz umysł. Jezus bronił się słowem Bożym, które jest Prawdą. Czytaj Słowo Boga i uderzaj nim w złego. Szatan chce złamać nasze patrzenie na siebie, na ludzi na Boga. Chce nam zainfekować kłamstwo w bardzo perfidny sposób!

7. Wróg raz odkryty zazwyczaj nie odwraca się i nie odchodzi bez walki. Kiedy atakujemy Złego on przystępuje do kolejnego ataku: chce nas zastraszyć i wzbudzić lęk! Musimy twardo przez długi nieraz czas opierać się atakom Złego (Jk 4, 7).

8. Bóg jest z nami w tej walce! Dlaczego Jezus wygrał bitwę z Szatanem? Bo był zjednoczony z Bogiem! Dopóki idziemy z Jezusem nie musi bać się ataków Złego! On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata!

9. Odwołuj się w walce do Krwi Jezusa, do Jego zwycięstwa na Krzyżu: „A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka” (Ap 12, 11).

10. Jeśli oprzemy się zwodzeniu i zastraszaniu szatan zmusza nas do rozleniwienia. Przestaje atakować, żebyśmy stali się mniej czujni, mniej walczący, bardziej znudzeni, senni. Gdy tak się stanie, uderza ze wzmożoną siłą (Dawid przestał walczyć, osiadł w pałacu i rozpoczęła się jego historia ciężkich grzechów: cudzołóstwo, kłamstwo, zabójstwo).

11. Wojownik w walce potrzebuje dyscypliny: spędzanie czasu na modlitwę każdego dnia, czytanie Pisma św., słuchanie muzyki, rozmowy z przyjacielem, samotność w górach.

12. Wielu chrześcijan czytało fragmenty o tarczy wiary, o zbroi duchowej, ale nigdy nie dowiedziało się, co z nimi zrobić (przeczytaj Ef 6, 13-18).

13. Mamy atakować Złego z pokorą i śmiałością w Imię Jezusa!!!

14. Nigdy nie wyruszaj na bitwę samemu. Zawsze miej choćby jednego przyjaciela u swego boku! Niestety dziś mężczyźni z trudem przyjmuję potrzebę przyjaźni z innym mężczyzną. Potrzebujemy mężczyzn, przed którymi moglibyśmy obnażyć swoją duszę i wyruszyć z nimi do walki!!!

15. W walce z Wrogiem zostaniesz na pewno ZRANIONY! On zna twoje rany i będzie uderzał. Ale są to rany honorowe w służbie Pana!

16. Jezus mówi: „Królestwo Boże doznaje gwałtu a zdobywają je ludzie gwałtowni”.
Każdy wo­jow­nik światła bał się kiedyś podjąć walkę.
Każdy wo­jow­nik światła zdradził i skłamał w przeszłości.
Każdy wo­jow­nik światła ut­ra­cił choć raz wiarę w przyszłość.
Każdy wo­jow­nik światła cier­piał z po­wodu spraw, które nie były te­go war­te.
Każdy wo­jow­nik światła wątpił w to, że jest wo­jow­ni­kiem światła.
Każdy wo­jow­nik światła za­nied­by­wał swo­je ducho­we zo­bowiąza­nia.
Każdy wo­jow­nik światła mówił "tak", kiedy chciał po­wie­dzieć "nie".
Każdy wo­jow­nik światła zra­nił ko­goś, ko­go kochał. I dla­tego jest wo­jow­ni­kiem światła. Bo­wiem doświad­czył te­go wszys­tkiego i nie ut­ra­cił nadziei, że sta­nie się lep­szym człowiekiem.

Chrześcijaństwo to Zwycięstwo! Nie będziemy dobrymi żołnierzami, jeśli się pozamykamy.Jeśli zaczniemy grzebać w naszym bagienku. Żołnierz, musi być twardzielem, musi walczyć!

Musisz codziennie ruszać na wojne. Wojne z samym sobą i o siebie. Jezus wie, że to cholernie trudne, bo sam to przerabiał, ale dziś ci przypomina, że wygrasz. Wygrasz, jeśli tylko będziesz chciał walczyć. Nie bój się. 

Czasem pewnie się nieźle potłuczesz, czasem ci dowalą, ale walcz... bo jesteś Jego wojownikiem, a wojownik widzi dobro.

Kiedy będziesz mieć dość - patrz na krzyż! I pamiętaj, że Twój Brat zwyciężył świat! Kiedy upadniesz, otrzep kolana i idź dalej z podniesioną głową, bo to tylko pył, a ty dobrze wiesz, że idziesz do zwycięstwa!

,,Boże, daj mi cier­pli­wość, bym po­godziła się z tym, cze­go zmienić nie jes­tem w sta­nie. Daj mi siłę, bym zmieniała to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym odróżniała jed­no od drugiego".
Darmowe strony internetowe dla każdego